The blue dusk

The Blue Dusk won:

  • 1e Nat. Asduif Top Pigeons Fondspiegel ZLU 2016-2017
  • 1e Euro Diamond Pigeon Award 2017
  • 1e Internat. Asduif Perpignan 2016-2017
  • 1e Internat. Asduif alle vluchten 2016-2017